17 Notes d'actualització de la versió 6.0.7

Extensió del nom d'enllaç simbòlic

El nom d'enllaç simbòlic i el camí complet d'aquest enllaç són retornats dins els elements vfs.dir.get[] i vfs.file.get[], enlloc de resoldre cap a l'enllaç simbòlic del destinatari.