13 Comentaris d'actualització a la versió 6.0.3

Aquesta actualització és una versió menor i no té pas comentaris.