trigger.update

Descripció

object trigger.update(object/array triggers)

Aquest mètode permet actualitzar els triggers.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Admin i Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats del trigger per actualitzar.

La propietat triggerid s'ha d'establir per a cada trigger, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

A més de les [propietats estàndard del trigger] (object#trigger), el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
dependencies array Triggers dels quals depèn el trigger.

La propietat triggerid s'ha d'establir per als triggers.
tags array Etiquetes de trigger.

L'expressió de trigger s'ha de donar en la seva forma ampliada.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels triggers actualitzats sota la propietat triggerids.

Exemples

Activar un trigger

Activar un trigger; és a dir, establir el seu estat a 0.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "trigger.update",
      "params": {
        "triggerid": "13938",
        "status": 0
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "triggerids": [
          "13938"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reemplaçar etiquetes de triggers

Reemplaçar les etiquetes d'un trigger.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "trigger.update",
      "params": {
        "triggerid": "13938",
        "tags": [
          {
            "tag": "service",
            "value": "{{ITEM.VALUE}.regsub(\"Service (.*) has stopped\", \"\\1\")}"
          },
          {
            "tag": "error",
            "value": ""
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "triggerids": [
          "13938"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CTrigger::update() in ui/include/classes/api/services/CTrigger.php.