12 Valor dels elements

Vista general

Aquest giny és útil per ressaltar el valor d'un únic element.

A més del valor en si, si es vol es poden veure elements addicionals:

  • temps mètric
  • descripció de l'element
  • Indicador de canvi de valor
  • unitat d'element

El giny pot mostrar valors numèrics i cadenes de caràcters. Els valors de cadena es mostren en una sola línia i es trunquen, si cal. "Sense dades" es mostra si no hi ha cap valor per a l'element.

Si feu clic al valor, es mostra un gràfic ad hoc per als elements numèrics o les dades més recents per als elements de cadena.

El giny i tots els seus elements es poden ajustar visualment mitjançant les opcions configuració avançada, cosa que permet crear una gran varietat d'estils visuals:

Configuració

Per configurar, trieu Valor de l'element com a tipus de giny:

A més dels paràmetres que són comuns per a tots els ginys, podeu establir les opcions específiques següents: | | | |--|---------| |Element |Trieu l'element. | |Mostra |Marqueu la casella per veure l'element respectiu (descripció, valor, hora, indicador de canvi). Desmarqueu per amagar.
S'ha de triar almenys un element. | |Configuració avançada |Marqueu la casella per mostrar les opcions configuració avançada. | |Element dinàmic |Marqueu la casella per mostrar un valor diferent en funció de l'equip seleccionat. |

Configuració avançada

Les opcions de configuració avançada són disponibles si la casella Configuració avançada és marcada (veieu la captura de pantalla) i només per als elements seleccionats al camp Mostra (vegeu més amunt).

A més, la configuració avançada permet canviar el color de fons de tot el giny.

__Descripció_ Introduïu la descripció de l'element. Aquesta descripció pot substituir el nom de l'element predeterminat. S'admeten descripcions de diverses línies. És possible una combinació de text i macros admeses.
{HOST.*}, {ITEM.*}, {INVENTORY.*} i macros d'usuari són compatibles.
Posició horitzontal Trieu la posició horitzontal de la descripció de l'element: esquerra, dreta o centre.
Posició vertical Trieu la posició vertical de la descripció de l'element: superior, inferior o mig.
Mida Introduïu l'alçada de la mida de la lletra per a la descripció de l'element (com a percentatge de l'alçada total del giny).
Negreta Marqueu la casella per mostrar la descripció de l'element en negreta.
Color Trieu el color de la descripció de l'element des del selector de colors.
D representa el color predeterminat (depèn del tema de la interfície). Per tornar al valor predeterminat, feu clic al botó Predeterminat al selector de colors.
Valor
Nombre de decimals Trieu el nombre de decimals per mostrar amb el valor. Aquest valor només afectarà els elements flotants.
Mida Introduïu l'alçada de la mida de la lletra per a decimals (com a percentatge de l'alçada total del giny).
Posició horitzontal Trieu la posició horitzontal del valor de l'element: esquerra, dreta o centre.
Posició vertical Trieu la posició vertical del valor de l'element: superior, inferior o mig.
Mida Introduïu l'alçada de la mida de la lletra per al valor de l'element (com a percentatge de l'alçada total del giny).
Tingueu en compte que la mida del valor de l'element té prioritat; altres elements han de fer espai al valor. Amb l'indicador de canvi, però, si el valor és massa gran, es truncarà per mostrar l'indicador de canvi.
Negreta Marqueu la casella per mostrar el valor de l'element en negreta.
Color Trieu el color del valor de l'element des del selector de color.
D representa el color predeterminat (depèn del tema de la interfície). Per tornar al valor predeterminat, feu clic al botó Predeterminat al selector de colors.
Unitats Marqueu la casella per mostrar les unitats amb el valor de l'element. Si introduïu un nom d'unitat, anul·larà la unitat de configuració de l'element.
Posició Trieu la posició de la unitat d'element - a sobre, a sota, abans o després del valor.
Mida Introduïu l'alçada de la mida de la font per a la unitat d'element (com a percentatge de l'alçada total del giny).
Negreta Marqueu la casella per mostrar la unitat de l'element en negreta.
Color Trieu el color de la unitat d'element des del selector de colors.
D representa el color predeterminat (depèn del tema de la interfície). Per tornar al valor predeterminat, feu clic al botó Predeterminat al selector de colors.
Hora L'hora és el valor del rellotge de l'historial d'elements.
Posició horitzontal Trieu la posició horitzontal de l'hora: esquerra, dreta o centre.
Posició vertical Trieu la posició vertical de l'hora: superior, inferior o mitjana.
Mida Introduïu l'alçada de la mida de la lletra per a l'hora (com a percentatge de l'alçada total del giny).
Negreta Marqueu la casella per mostrar l'hora en negreta.
Color Trieu el color de l'hora al selector de colors.
D és el color predeterminat (depèn del tema de la interfície). Per tornar al valor predeterminat, feu clic al botó Predeterminat al selector de colors.
Indicador de canvi Trieu el color dels indicadors de canvi des del selector de color. Els indicadors de canvi són:
- el valor de l'element augmenta (per a elements numèrics)
- el valor de l'element està disminuint (per a elements numèrics)
- el valor de l'element ha canviat (per a elements de cadena i elements amb mapeig de valors)
D representa el color predeterminat (depèn del tema de la interfície). Per tornar al valor predeterminat, feu clic al botó Valor predeterminat al selector de colors.
La mida vertical de l'indicador de canvi és igual a la mida del valor (part entera del valor per als elements numèrics).
Tingueu en compte que els indicadors alt i baix no es mostren amb un sol valor.
Color de fons Trieu el color de fons per a tot el giny des del selector de colors.
D representa el color predeterminat (depèn del tema de la interfície). Per tornar al valor predeterminat, feu clic al botó Valor per defecte al selector de colors.

Tingueu en compte que diversos elements no poden ocupar el mateix espai; si es col·loquen al mateix espai, es veurà un missatge d'error.