30 Què hi ha de nou a Zabbix 6.0.25

Suport de TimescaleDB 2.13

Ja hi ha disponible el suport per TimescaleDB versió 2.13.

Elements

Opcions addicionals d'ssh.run

L'element ssh.run[] s'ha actualitzat i ara permet passar opcions SSH addicionals com a part de la clau de l'element. Aquestes opcions només s'admeten amb libssh versió 0.9.0 i superior o libssh2. Les claus d'opció i els valors admesos depenen de la biblioteca SSH. Consulteu les comprovacions SSH per obtindre més informació.

Plugins

Paràmetre de mode de memòria cau per al connector PostgreSQL

S'han afegit nous paràmetres per controlar el mode de memòria cau de manera predeterminada o a nivell de nom de sessió al plugin PostgreSQL configuració:

  • Plugins.PostgreSQL.Default.CacheMode
  • Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.CacheMode

El paràmetre del mode de memòria cau pot tindre un dels dos valors permesos: preparar (predeterminat) o descriure. Tingueu en compte que "descriure" és principalment útil quan l'entorn no permet declaracions preparades, com ara quan s'executa un agrupador de connexions com PgBouncer.