13 Mapa

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Mapa als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels `camps' del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Mapa, consulteu els requisits dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Map.

Paràmetre tipus nom valor
Interval d'actualització 0 rf_rate 0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - (per defecte) 15 minuts.
Tipus de font 0 tipus_font 1 - (per defecte) Mapa;
2 - Arbre de navegació del mapa.
Mapa 8 sysmapid Mapa ID.

Cal el paràmetre Mapa si el Tipus de font s'estableix a "Mapa".
Referència del giny enllaçat 1 filter_widget_reference Valor Arbre de navegació del mapa vàlid del paràmetre Referència del giny.

[Comportament del paràmetre] (/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior):
- obligatori si Tipus de font s'estableix a "Arbre de navegació del mapa".

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Mapa. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configuració d'un giny Mapa

Configureu un giny Mapa que ensenyi el mapa "1".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "map",
                "name": "Map",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 18,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 8,
                    "name": "sysmapid",
                    "value": 1
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Configurar un giny de Mapa enllaçat

Configurar un giny Mapa que sigui enllaçat a un giny Arbre de navegació de mapa.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "map",
                "name": "Map",
                "x": 0,
                "y": 5,
                "width": 18,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "source_type",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "filter_widget_reference",
                    "value": "ABCDE"
                  }
                ]
              },
              {
                "type": "navtree",
                "name": "Map navigation tree",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 6,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.1",
                    "value": "Element A"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.2",
                    "value": "Element B"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.3",
                    "value": "Element C"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.4",
                    "value": "Element A1"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.5",
                    "value": "Element A2"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.6",
                    "value": "Element B1"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.7",
                    "value": "Element B2"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.parent.4",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.parent.5",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.parent.6",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.parent.7",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.1",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.2",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.3",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.4",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.5",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.6",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.7",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 8,
                    "name": "navtree.sysmapid.6",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "reference",
                    "value": "ABCDE"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també