role.create

Descripció

object role.create(object/array roles)

Aquest mètode permet crear nous rols.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Rols a crear.

A més de les propietats de rol estàndard, el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
rules array Regles del rol que cal crear per al rol.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels rols creats segons la propietat roleids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels rols donats.

Exemples

Crear un rol

Crear un rol amb el tipus "Usuari" i prohibir l'accés a dos elements de la interfície d'usuari.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "role.create",
      "params": {
        "name": "Operator",
        "type": "1",
        "rules": {
          "ui": [
            {
              "name": "monitoring.hosts",
              "status": "0"
            },
            {
              "name": "monitoring.maps",
              "status": "0"
            }
          ]
        }
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "roleids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CRole::create() in ui/include/classes/api/services/CRole.php.