service.create

Descripció

object service.create(object/array services)

Aquest mètode permet crear serveis nous.

Aquest mètode és disponible per a qualsevol mena d'usuaris. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/string) serveis a crear.

A més de les propietats del servei estàndard, el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre | Tipus | Descripció |

|----------------|---------------------------------- ---------------------------------|------------------ --------------------- ----------------------------- --------------------- ----------------------------- -| | children | array | Serveis fill per vincular-se al servei.

Els fills han de tindre la propietat serviceid establerta.| | parents | array | Serveis pare per vincular-se al servei.

La propietat serviceid s'ha d'establir per als pares.| | tags | array | Etiquetes de servei per crear per al servei.| | problem_tags | taula | Etiquetes de problema per crear per al servei.| | status_rules | array | Regles d'estat per crear per al servei.|

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels serveis creats segons la propietat serviceids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels serveis donats.

Exemples

Crear un servei

Crear un servei que passarà a l'estat de problema si, com a mínim, un procés fill té un problema.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "service.create",
      "params": {
        "name": "Server 1",
        "algorithm": 1,
        "sortorder": 1
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "serviceids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CService::create() in ui/include/classes/api/services/CService.php.