Table of Contents

3 SLA

Vista general

Aquesta secció permet veure i configurar els SLA.

SLAs

Es mostra una llista de SLA configurats. Tingueu en compte que només es veuran els SLA relacionats amb els serveis accessibles per l'usuari (només lectura, tret que la funció Gestionar els SLA sigui habilitada per a la funció d'usuari).

Dades mostrades:

Paràmetre Descripció
Nom Nom del SLA.
El nom és un enllaç a la Configuració de l'SLA.
SLO Objectiu de nivell de servei (SLO).
Data efectiva Data d'inici del càlcul de SLA.
Període d'informe Període emprat a l'informe SLA: diari, setmanal, mensual, trimestral o anual.
Timezone Zona horària SLA.
Calendar Calendari SLA: 24x7 o personalitzat.
Informe SLA Feu clic a l'enllaç per veure l'informe SLA d'aquest SLA.
Estat Estat del SLA: activat o desactivat.