dashboard.get

Descripció

integer/array dashboard.get(object parameters)

El mètode permet recuperar taulers segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida desitjada.

El mètode suporta els paràmetres següents.

|Propietat|Tipus|Descripció| |-------|--------------------------------------------------------|-----------|dashboardids|string/array|Retorna només els taulers amb els identificadors donats.| |selectPages|query|Retorna una propietat pàgines continguent les pàgines del tauler correctament ordenades.| |selectUsers|query|Retorna una propietat usuaris continguent els usuaris amb els qui s'ha compartit el tauler.| |selectUserGroups|query|Retorna una propietat userGroups continguent els usuaris amb els qui el tauler s'ha compartit.| |sortfield|string/array|Tria el resultat en funció de les propietats donades.

El valor possible és: dashboardid.| |countOutput|boolean|Aquests paràmetres comuns a tots els mètodes get es descriuen en detall a la pàgina de comentari de referència.| |editable|boolean|^| |excludeSearch|boolean|^| |filter|object|^| |limit|integer|^| |output|query|^| |preservekeys|boolean|^| |search|object|^| |searchByAny|boolean|^| |searchWildcardsEnabled|boolean|^| |sortorder|string/array|^| |startSearch|boolean|^|

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

recuperant un tauler per ID

Recuperant tota la informació dels taulers "1" i "2".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectPages": "extend",
        "selectUsers": "extend",
        "selectUserGroups": "extend",
        "dashboardids": [
          "1",
          "2"
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "dashboardid": "1",
          "name": "Dashboard",
          "userid": "1",
          "private": "0",
          "display_period": "30",
          "auto_start": "1",
          "users": [],
          "userGroups": [],
          "pages": [
            {
              "dashboard_pageid": "1",
              "name": "",
              "display_period": "0",
              "widgets": [
                {
                  "widgetid": "9",
                  "type": "systeminfo",
                  "name": "",
                  "x": "12",
                  "y": "8",
                  "width": "12",
                  "height": "5",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                },
                {
                  "widgetid": "8",
                  "type": "problemsbysv",
                  "name": "",
                  "x": "12",
                  "y": "4",
                  "width": "12",
                  "height": "4",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                },
                {
                  "widgetid": "7",
                  "type": "problemhosts",
                  "name": "",
                  "x": "12",
                  "y": "0",
                  "width": "12",
                  "height": "4",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                },
                {
                  "widgetid": "6",
                  "type": "discovery",
                  "name": "",
                  "x": "6",
                  "y": "9",
                  "width": "6",
                  "height": "4",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                },
                {
                  "widgetid": "5",
                  "type": "web",
                  "name": "",
                  "x": "0",
                  "y": "9",
                  "width": "6",
                  "height": "4",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                },
                {
                  "widgetid": "4",
                  "type": "problems",
                  "name": "",
                  "x": "0",
                  "y": "3",
                  "width": "12",
                  "height": "6",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                },
                {
                  "widgetid": "3",
                  "type": "favmaps",
                  "name": "",
                  "x": "8",
                  "y": "0",
                  "width": "4",
                  "height": "3",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                },
                {
                  "widgetid": "1",
                  "type": "favgraphs",
                  "name": "",
                  "x": "0",
                  "y": "0",
                  "width": "4",
                  "height": "3",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                }
              ]
            },
            {
              "dashboard_pageid": "2",
              "name": "",
              "display_period": "0",
              "widgets": []
            },
            {
              "dashboard_pageid": "3",
              "name": "Custom page name",
              "display_period": "60",
              "widgets": []
            }
          ]
        },
        {
          "dashboardid": "2",
          "name": "My dashboard",
          "userid": "1",
          "private": "1",
          "display_period": "60",
          "auto_start": "1",
          "users": [
            {
              "userid": "4",
              "permission": "3"
            }
          ],
          "userGroups": [
            {
              "usrgrpid": "7",
              "permission": "2"
            }
          ],
          "pages": [
            {
              "dashboard_pageid": "4",
              "name": "",
              "display_period": "0",
              "widgets": [
                {
                  "widgetid": "10",
                  "type": "problems",
                  "name": "",
                  "x": "0",
                  "y": "0",
                  "width": "12",
                  "height": "5",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": [
                    {
                      "type": "2",
                      "name": "groupids",
                      "value": "4"
                    }
                  ]
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu tamé

Font

CDashboard::get() in ui/include/classes/api/services/CDashboard.php.