hostinterface.create

Descripció

object hostinterface.create(object/array hostInterfaces)

Aquest mètode permet crear noves interfícies d'equips.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Interfícies d'equips a crear. El mètode admet les interfícies d'equips amb les propietats estandard de les interfícies d'equips.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs de les interfícies d'equips creades segons la propietat interfaceids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre de les interfícies d'equips donades.

Exemples

Crear una nova interfície

Crear una interfície d'agent IP secundària a l'equip "30052."

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostinterface.create",
      "params": {
        "hostid": "30052",
        "main": "0",
        "type": "1",
        "useip": "1",
        "ip": "127.0.0.1",
        "dns": "",
        "port": "10050",
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "interfaceids": [
          "30062"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Crear una interfícia am dealls SNMP

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostinterface.create",
      "params": {
        "hostid": "10456",
        "main": "0",
        "type": "2",
        "useip": "1",
        "ip": "127.0.0.1",
        "dns": "",
        "port": "1601",
        "details": {
          "version": "2",
          "bulk": "1",
          "community": "{$SNMP_COMMUNITY}"
        }
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "interfaceids": [
          "30063"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHostInterface::create() in ui/include/classes/api/services/CHostInterface.php.