19 Comentaris d'actualització a la versió 6.0.9

Aquesta actualització és una versió menor i no té pas comentaris.