7. Definicions

Vista general

Tot i que moltes coses de la interfície es poden configurar mitjançant la mateixa interfície, actualment algunes personalitzacions només són possibles editant un fitxer de definicions.

Aquest fitxer és defines.inc.php situat a /include del directori de documents HTML de Zabbix.

Paràmetres

Paràmetres d'aquest fitxer que poden ser d'interès per als usuaris:

  • ZBX_MIN_PERIOD

Període mínim del gràfic, en segons. Un minut per defecte.

  • GRÀFIC_YAXIS_SIDE_DEFAULT

Ubicació predeterminada de l'eix Y en gràfics simples i valor desplegable predeterminat en afegir elements als gràfics personalitzats. Valors possibles: 0 - esquerra, 1 - dreta.

Per defecte: 0

  • ZBX_SESSION_NAME (disponible des de la 4.0.0)

La cadena s'empra com a nom de la galeta de sessió frontal de Zabbix.

Per defecte: zbx_sessioniid

  • ZBX_DATA_CACHE_TTL (disponible des de la 5.2.0)

Temps d'espera TTL en segons emprat per invalidar la memòria cau de dades de resposta de Vault. Establiu a 0 per desactivar la memòria cau de respostes de Vault.

Per defecte: 60

  • SUBFILTER_VALUES_PER_GROUP (disponible des de la 6.0.5)

Nombre de valors de subfiltre per grup (per exemple, al subfiltre darreres dades).

Per defecte: 1000