maintenance.create

Descripció

object maintenance.create(object/array maintenances)

Aquest mètode permet crear nous manteniments.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Manteniments a crear.

A més de les [propietats de l'objecte de manteniment estàndard] (object#maintenance), el mètode accepta els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
groups object/array Grups d'equips que es sotmetran a manteniment.

Els grups d'equips han de tindre la propietat groupid establerta .
<br >S'ha d'especificar almenys un objecte "grups" o "equips".
hosts object/array Equip que es sotmetrà a manteniment.

Els equips han de tindre la propietat hostid establerta.
<br >At s'ha d'especificar almenys un objecte "grups" o "equips".
timeperiods
(obligatori)
object/array Períodes de manteniment.
tags object/array Etiquetes de problema.

Defineix quins problemes s'han d'esborrar.
Si no s'especifica cap etiqueta, s'esborraran tots els problemes de manteniment de l'equip actiu.
groupids
(obsolet)
array Aquest paràmetre és obsolet, si us plau, empreu groups.
ID dels grups d'equips que es sotmetran a manteniment.
hostids
(obsolet)
array Aquest paràmetre és obsolet, si us plau, empreu hosts en lloc seu.
ID dels equips que es sotmetran a manteniment.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels manteniments creats segons la propietat maintenanceids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels manteniments donats.

Exemples

Crear un manteniment

Crear un manteniment amb un recull de dades per al grup d'equips amb ID "2" i amb els tags de problema service:mysqld i error. Ha d'ésser actiu des de 22.01.2013 fins a22.01.2014, entrar en vigor cada diumenge a les 6 de la tarda i durar una hora.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "maintenance.create",
      "params": {
        "name": "Sunday maintenance",
        "active_since": 1358844540,
        "active_till": 1390466940,
        "tags_evaltype": 0,
        "groups": [
          {"groupid": "2"}
        ],
        "timeperiods": [
          {
            "period": 3600,
            "timeperiod_type": 3,
            "start_time": 64800,
            "every": 1,
            "dayofweek": 64
          }
        ],
        "tags": [
          {
            "tag": "service",
            "operator": "0",
            "value": "mysqld"
          },
          {
            "tag": "error",
            "operator": "2",
            "value": ""
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "maintenanceids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CMaintenance::create() in ui/include/classes/api/services/CMaintenance.php.