21 Equips top

Vista general

Aquest giny permet crear taules personalitzades per veure la situació de les dades, permetent mostrar informes de tipus Top N i informes de barra de progrés útils per a la planificació de la capacitat.

El nombre màxim d'equips que es poden visualitzar és de 100.

Configuració

Per configurar, trieu Equips top com a tipus:

A més dels paràmetres que són comuns per a tots els ginys, podeu establir les opcions específiques següents:

Grups d'equips Grups d'equips dels quals ensenyar dades.
Equips Equips per a mostrar dades.
Etiquetes d'equip Especifiqueu etiquetes per limitar el nombre d'equips que es mostren al giny. És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiquetes específics. Es poden definir diverses condicions. La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.

Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Existeix - inclou noms d'etiquetes especificats
Es igual - inclou noms i valors d'etiquetes especificats. ​​(distingue entre majúscules i minúscules)
Conté - inclou noms d'etiquetes especificats quan els valors de les etiquetes contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
No existeix - exclou l'etiqueta especificada noms
No són iguals - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules)
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes , no distingeix entre majúscules i minúscules)
Hi ha dos tipus de càlcul per a les condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions amb el mateix nom d'etiqueta s'agruparan per la condició O
O - suficient si es compleix una condició
Columnes Afegiu dades columnes per mostrar-les.
L'ordre de les columnes determina la seva visualització d'esquerra a dreta.
Les columnes es poden reordenar arrossegant cap amunt i cap avall per la nansa abans del nom de la columna.
Ordre Especifiqueu l'ordre de les fileres:
N superior - descendent per valor agregat Columna ordenada
N inferior - ascendent per valor agregat Columna ordenada
Columna ordenada Especifiqueu la columna de la llista Columnes definida per emprar-la per a la comanda N superior o N inferior.
Nombre d'equips Nombre de fileres d'equips a mostrar (1-100).
Configuració de columnes

Paràmetres comuns de la columna:

Nom Nom de la columna.
Dades Tipus de dades per mostrar a la columna:
Valor de l'element - valor de l'element especificat
Nom d'equip - nom d'equip de l'element especificat a la columna valor de l'element
Text - cadena de text estàtic
Color base Color de fons de la columna; color de farciment si les dades del Valor de l'element es mostren com a barres/indicadors.
Per a les dades del Valor de l'element, el color predeterminat es pot canviar a un color personalitzat, si el valor de l'element és superior a un dels "llindars" especificats.

Configuració específica per a les columnes de valor de l'element:

Element Tria l'element.
La tria d'elements no numèrics és compatible des de Zabbix 6.0.4.
Desplaçament de temps Especifiqueu el desplaçament de temps si cal.
Podeu emprar sufixos de temps en aquest camp. Es permeten valors negatius.
Funció d'agregació Especifiqueu la funció d'agregació a emprar:
min - mostra el valor més petit
max - mostra el valor més gran
** mitjana** - mostra la mitjana valor
suma - mostra la suma de valors
recompte - mostra el nombre de valors
primer - mostra el primer valor< br>darrer - mostra el darrer valor
cap - mostra tots els valors (sense agregació)
L'agregació mostra un valor afegit per a l'interval escollit (5 minuts, una hora, un dia), en lloc de tots els valors.
Tingueu en compte que només es poden mostrar elements numèrics en aquesta columna si aquest paràmetre no és "cap".
Interval d'agregació Especifiqueu l'interval per a l'agregació de valors. Podeu emprar sufixos de temps en aquest camp. Un valor numèric sense sufix es tractarà com a segons.
Aquest camp no es mostrarà si Funció d'agregació és "cap".
Mostra Definiu com s'ha de mostrar el valor:
Tal qual - com el text normal
Barra - com una barra sòlida plena de color
Marques - com una barra segmentada i de colors
Tingueu en compte que només es poden mostrar elements numèrics en aquesta columna si aquesta configuració no és "tal com és".
Dades de l'historial Treu dades de l'historial o de les tendències:
Auto - tria automàtica
Històric - agafa dades històriques
Tendències - pren dades de tendències
Aquesta configuració només s'aplica a les dades numèriques. Les dades no numèriques encara s'extreuen de l'historial.
Min Valor mínim per a barres/indicadors.
Max Valor màxim per a barres/indicadors.
Llindars Especifiqueu els valors de llindar quan el color de fons/emplenament hauria de canviar. La llista s'ordenarà en ordre ascendent quan es desi.
Tingueu en compte que només es poden mostrar elements numèrics en aquesta columna si s'empren llindars.

Configuracions específiques per a columnes de text:

Text Introduïu la cadena que voleu mostrar. Pot contindre l'equip i l'inventari macros.