image.update

Descripció

object image.update(object/array images)

Aquest mètode permet actualitzar imatges.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats de l'imatge per actualitzar.

La propietat imageid s'ha de definir per a cada imatge; totes les altres propietats són opcionals. Només les propietats transmeses s'actualitzaran; la resta restaran sense canvis.

A més de les propietats de l'objecte d'imatge estàndard, el mètode accepta els paràmetres següents:

Paràmetre Tipus Descripció
image string Imatge codificada en Base64. La mida màxima de l'imatge codificada és 1Mo. La mida màxima es pot ajustar canviant els vaor constant ZBX_MAX_IMAGE_SIZE.
Els formats d'imatge admesos són: PNG, JPEG, GIF.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les imatges actualitzades sota la propietat imageids.

Exemples

Reanomenar imatge

Reanomena la imatge a "Icona de núvol".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "image.update",
      "params": {
        "imageid": "2",
        "name": "Icona de núvol"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "imageids": [
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CImage::update() in ui/include/classes/api/services/CImage.php.