9 Mode de depuració

Vista general

El mode de depuració es pot emprar per diagnosticar problemes de rendiment de la interfície web.

Configuració

El mode de depuració es pot activar per a usuaris individuals que pertanyen a un grup d'usuaris:

Quan el mode de depuració és habilitat per a un grup d'usuaris, aquest usuari veurà un botó Depuració a l'extrem inferior dret del navegador:

Si feu clic al botó Depurar, s'obre una finestra nova sota el contingut de la pàgina que conté les estadístiques SQL de la pàgina, així com una llista de trucades a l'API i sentències SQL individuals:

En cas de problemes de rendiment amb la pàgina, aquesta finestra es podria emprar per cercar la causa principal del problema.

L'habilitació del mode de depuració afecta negativament el rendiment de la interfície web.