authentication.get

Descripció

object authentication.get(object parameters)

El mètode permet recuperar els objectes d'autenticació segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible només per a usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres definint la sortida esperada.

El mètode accepta només un paràmetre.

Paràmetre Tipus Descripció
output query Aquest paràmetre és comú per a tots els mètodes get descrits al comentari de referència.

Valors de retorn

(object) Retorna l'objecte d'autenticació.

Exemples

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "authentication.get",
      "params": {
        "output": "extend"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
      "authentication_type": "0",
      "http_auth_enabled": "0",
      "http_login_form": "0",
      "http_strip_domains": "",
      "http_case_sensitive": "1",
      "ldap_auth_enabled": "0",
      "ldap_case_sensitive": "1",
      "ldap_userdirectoryid": "0",
      "saml_auth_enabled": "0",
      "saml_case_sensitive": "0",
      "passwd_min_length": "8",
      "passwd_check_rules": "15",
      "jit_provision_interval": "1h",
      "saml_jit_status": "0",
      "ldap_jit_status": "0",
      "disabled_usrgrpid": "9"
      },
      "id": 1
    }

Font

CAuthentication::get() in ui/include/classes/api/services/CAuthentication.php.