correlation.get

Descripció

integer/array correlation.get(object parameters)

El mètode permet recuperar correlacions segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(objet) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
correlationids string/array Retorna només correlacions amb els identificadors donats.
selectFilter query Retorna una propietat filtre amb la correlació de condicions.
selectOperations query Retorna una propietat operacions amb la correlació de condicions.
sortfield string/array Ordena el resultat segons les propietats donades.

Els valors possibles són: rcorrelationid, name, status.
countOutput boolean Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodes get, es descriuen als comentaris de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar correlacions

Recupera totes les correlacions configurades juntament amb condicions i operacions. El filtre empra "i/o" tipus d'avaluació, pel que la propietat formula és buida i eval_formula es genera automàticament.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "correlation.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectOperations": "extend",
        "selectFilter": "extend"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "correlationid": "1",
          "name": "Correlation 1",
          "description": "",
          "status": "0",
          "filter": {
            "evaltype": "0",
            "formula": "",
            "conditions": [
              {
                "type": "3",
                "oldtag": "error",
                "newtag": "ok",
                "formulaid": "A"
              }
            ],
            "eval_formula": "A"
          },
          "operations": [
            {
              "type": "0"
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CCorrelation::get() in ui/include/classes/api/services/CCorrelation.php.