10 Prototipus de gràfic

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Prototipus de gràfic als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels `camps' del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Prototipus de gràfic, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents s'admeten al giny Prototip gràfic.

Paràmetre tipus nom valor
Interval d'actualització 0 rf_rate 0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.
Font 0 tipus_font 2 - (per defecte) Prototip de gràfic;
3 - Prototip de gràfic simple.
Prototip de gràfic 7 grafid Prototip de gràfic ID.

Comportament del paràmetre :
- obligatori si Font s'ha establert a "Prototip de gràfics"
Prototip d'element 5 itemid Prototip d'element ID.

Comportament del paràmetre :
- obligatori si Font s'ha establert a "Prototip de gràfic simple"
Mostra la llegenda 0 mostra la llegenda 0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Activat.
Activa la selecció d'equip 0 dynamic 0 - (per defecte) Inhabilitat;
1 - Activat.
Columnes 0 columnes Els valors vàlids oscil·len entre 1 i 24.

Per defecte: 2.
Fileres 0 fileres Els valors vàlids oscil·len entre 1 i 16.

Per defecte: 1.

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Prototip de gràfic. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurar un giny de Prototip de gràfic

Configura un giny de Prototip de gràfic que ensenya una graella de 3 gràfics (3 columnes, 1 filera) creada des d'un prototip d'element (ID: "42316") per una descoberta de baix nivell.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "El meu tauler",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "graphprototype",
                "name": "Prototip de gràfic",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 16,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "source_type",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 5,
                    "name": "itemid",
                    "value": 42316
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns",
                    "value": 3
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també