graphprototype.create

Descripció

object graphprototype.create(object/array graphPrototypes)

Aquest mètode permet crear nous prototips de gràfics.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Prototipus de gràfics a crear.

A més de les [propietats estàndard del prototip de gràfic] (object#graph_prototype), el mètode accepta els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
gitems taula Gràfic [element] (/manual/api/reference/graphitem/object) per crear per a prototips de gràfics. Els elements gràfics poden fer referència tant a elements com a prototips d'elements, però almenys un prototip d'element ha d'ésser present.

Comportament de la propietat:
- obligatori

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels prototips de gràfics creats segons la propietat graphids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels prototips de gràfics donats.

Exemples

Crear un prototip de gràfic

Crear un protip de gràfic amb dos elements.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "graphprototype.create",
      "params": {
        "name": "Ús d'espai de disc {FSNAME}",
        "width": 900,
        "height": 200,
        "gitems": [
          {
            "itemid": "22828",
            "color": "00AA00"
          },
          {
            "itemid": "22829",
            "color": "3333FF"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "graphids": [
          "652"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CGraphPrototype::create() in ui/include/classes/api/services/CGraphPrototype.php.