maintenance.create

Descripció

object maintenance.create(object/array maintenances)

Aquest mètode permet crear nous manteniments.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Manteniments a crear.

A més de les [propietats de l'objecte de manteniment estàndard] (object#maintenance), el mètode accepta els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
groups object/array Grups d'equips que es sotmetran a manteniment.

Els grups d'equips han de tindre la propietat groupid establerta .

Comportament de la propietat:
- obligatori si hosts no s'ha definit
hosts object/array Equip que es sotmetrà a manteniment.

Els equips han de tindre la propietat hostid establerta.

Comportament de la propietat:
- obligatori si groups no s'ha establert
timeperiods object/array Períodes de manteniment.

Comportament de la propietat:
- obligatori
tags object/array Etiquetes de problema.

Defineix quins problemes s'han d'esborrar.
Si no s'especifica cap etiqueta, s'esborraran tots els problemes de manteniment de l'equip actiu.

Comportament de la propietat:
- obligatori si maintenance_type de l'objecte de manteniment s'ha establert a "amb recollida de dades"
groupids
(obsolet)
array Aquest paràmetre és obsolet, si us plau, empreu groups.
ID dels grups d'equips que es sotmetran a manteniment.
hostids
(obsolet)
array Aquest paràmetre és obsolet, si us plau, empreu hosts en lloc seu.
ID dels equips que es sotmetran a manteniment.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels manteniments creats segons la propietat maintenanceids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels manteniments donats.

Exemples

Crear un manteniment

Crea un manteniment amb un recull de dades per al grup d'equips amb ID "2" i amb els tags de problema service:mysqld i error. Ha d'ésser actiu des de 22.01.2013 fins a 22.01.2014, entrar en vigor cada diumenge a les 6 de la tarda i durar una hora.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "maintenance.create",
      "params": {
        "name": "Sunday maintenance",
        "active_since": 1358844540,
        "active_till": 1390466940,
        "tags_evaltype": 0,
        "groups": [
          {"groupid": "2"}
        ],
        "timeperiods": [
          {
            "period": 3600,
            "timeperiod_type": 3,
            "start_time": 64800,
            "every": 1,
            "dayofweek": 64
          }
        ],
        "tags": [
          {
            "tag": "service",
            "operator": "0",
            "value": "mysqld"
          },
          {
            "tag": "error",
            "operator": "2",
            "value": ""
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "maintenanceids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CMaintenance::create() in ui/include/classes/api/services/CMaintenance.php.