> Objecte plantilla de tauler

Els objectes següents tenen relació directa amb l'API templatedashboard.

Tauler de plantilla

L'objecte tauler de plantilla té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
dashboardid cadena ID del tauler de plantilla.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per operacions d'actualització
name cadena Nom del tauler de plantilla.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
templateid cadena ID de la plantilla on pertany el tauler.

Comportament de la propietat:
- constant
- obligatori per operacions de creació
display_period enter Període (en segons) de mostra de la pàgina per defecte.

Valors possibles: 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.

Per defecte: 30.
auto_start enter Iniciar presentació automàticament.

Valors possibles:
0 - no iniciar-la automàticament;
1 - (per defecte) iniciar-la automàticament.
uuid cadena ID únic universal, emprat per enllaçar els taulers de plantilles importats als ja existents. Es genera automàticament si no es passen com a paràmetre.

Plantilla de pàgina de tauler

L'objecte de plantilla de pàgina de tauler té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
dashboard_pageid string (només lectura) ID de la pàgina del tauler.
name string Nom de la pàgina del tauler.

Per defecte: cadena buida.
display_period integer Temps de mostra de la pàgina del tauler (en segons).

Valors possibles: 0, 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.

Per defecte: 0 (empra el període de mostra de pàgina per defecte).
widgets array Matriu dels objectes ginys de plantilla de tauler.

Giny de tauler de plantilla

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
widgetid string ID del giny del tauler de control.

Comportament de la propietat:
- només lectura
type
(obligatori)
cadena Tipus del giny del tauler de control.

Valors possibles:
rellotge - Rellotge;
gràfic - Gràfic (clàssic);< br> graphprototype - Prototip de gràfic;
element - Valor de l'element;
text pla - Text pla;
url - URL.

Comportament de la propietat:
- obligatori
name string Nom del giny personalitzat.
x integer Una posició horitzontal des del costat esquerre del tauler.

Els valors vàlids són 0-23.
y integer Una posició vertical des de la part superior del tauler.

Els valors vàlids són 0-62.
width integer L'amplada del giny.

Els valors vàlids són de l'1 al 24.
height integer L'alçada del giny.

Els valors vàlids són del 2 al 32.
view_mode integer El mode de visualització del giny.

Valors possibles:
0 - (per defecte) vista del giny;
1 - amb la capçalera oculta;
fields array Matriu d'objectes camp del giny del tauler de plantilla.

### Camp de giny de plantilla de tauler

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
type integer Tipus de camp de giny.

Valors possibles:
0 - Enter;
1 - Cadena;
4 - Element;< br>5 - Prototip d'element;
6 - Gràfic;
7 - Prototip gràfic.

Comportament de la propietat:
- obligatori
name string Nom del camp del giny.

Comportament de la propietat:
- obligatori
value mixed Valor del camp del giny segons el tipus.

Comportament de la propietat:
- obligatori