usergroup.update

Descripció

object usergroup.update(object/array userGroups)

Aquest mètode permet actualitzar grups d'usuaris.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats del grup d'usuaris a actualitzar.

La propietat usrgrpmid s'ha d'establir per a cada grup d'usuaris, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

A més de les [propietats estàndard del grup d'usuaris] (object#user_group), el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
hostgroup_rights objecte/matriu Permisos del grup d'equips per substituir els permisos actuals assignats al grup d'usuaris.
templategroup_rights objecte/matriu Permisos del grup de plantilles per substituir els permisos actuals assignats al grup d'usuaris.
tag_filters matriu Permisos basats en etiquetes per substituir els permisos actuals assignats al grup d'usuaris.
users objecte/matriu Usuaris per substituir els usuaris actualment assignats al grup d'usuaris.

L'usuari ha de tindre definida la propietat userid.
rights
(obsolet)
objecte/matriu Aquest paràmetre és obsolet; si us plau, empreu hostgroup_rights o templategroup_rights.
Permisos per assignar al grup d'usuaris.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels grups d'usuaris actualitzats sota la propietat usgrprids.

Exemples

Deshabilitar un grup d'usuaris

Deshabilitar un grup d'usuaris.

Petició:

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "usergroup.update",
    "params": {
    "usrgrpid": "17",
    "users_status": "0",
    "hostgroup_rights": [
    {
    "id": "2",
    "permission": 3
    },
    {
    "id": "4",
    "permission": 3
    }
    ]
    },
    "id": 1
    }

Resposta:

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": {
    "usrgrpids": [
    "17"
    ]
    },
    "id": 1
    }

Veieu també

Font

CUserGroup::update() in ui/include/classes/api/services/CUserGroup.php.