1 Dependències del plugin PostgreSQL

Vista general

Les biblioteques necessàries per el plug-in carregable de PostgreSQL són llistades en aquesta pàgina.

Biblioteques Go

Requisit Estat obligatori Versió mínima Descripció
git.zabbix.com/ap/plugin-support 1.X.X Biblioteca d'assistència pròpia de Zabbix. Principalment per a connectors.
github.com/jackc/pgx/v4 4.17.2 Controlador PostgreSQL.
github.com/omeid/go-yarn 0.0.1 Magatzem de cadenes de claus amb un sistema de fitxers incrustable.
github.com/jackc/chunkreader/v2 Indirecte1 2.0.1
github.com/jackc/pgconn 1.13.0
github.com/jackc/pgio 1.0.0
github.com/jackc/pgpassfile 1.0.0
github.com/jackc/pgproto3/v2 2.3.1
github.com/jackc/pgservicefile 0.0.0
github.com/jackc/pgtype 1.12.0
github.com/jackc/puddle 1.3.0
github.com/Microsoft/go-winio 0.6.0 Paquet necessari per al connector MongoDB mongo-driver lib a Windows.
golang.org/x/crypto 0.0.0
golang.org/x/sys 0.0.0
golang.org/x/text 0.3.7

1 "Indirecte" vol dir que s'empra en una de les biblioteques que empra l'agent. És necessari ja que Zabbix empra la biblioteca que fa ús el paquet.