13 Canvi de logotip

Vista general

Hi ha diverses maneres en què podeu personalitzar i canviar la marca de la vostra instal·lació frontal de Zabbix:

 • substituir el logotip de Zabbix per un de desitjat;
 • amagar els enllaços a les pàgines Suport Zabbix i Integracions Zabbix;
 • establiu un enllaç personalitzat a la pàgina Ajuda;
 • canviar l'avís de drets d'autor al peu de pàgina.

Com fer-ho

Primer, haureu de crear un arxiu PHP i desar-lo com a local/conf/brand.conf.php. El contingut hauria de ser com això:

<?php
    
    return [];

Això amagarà els enllaços de les pàgines Zabbix Support i Zabbix Integrations.

Logotip personalitzat

Per emprar un logotip personalitzat, afegiu la línia següent a la matriu de la llista anterior:

'BRAND_LOGO' => '{Ruta a una imatge al disc o URL}',

Tingueu en compte que la ruta a la imatge del disc hauria de ser relativa al directori arrel de la interfície de Zabbix. Així, per exemple, si la imatge és al mateix directori que el fitxer brand.conf.php, la ruta a la imatge hauria de ser: './local/conf/custom_logo.png'.

Hi ha dues imatges addicionals del logotip de Zabbix que es poden substituir:

 • BRAND_LOGO_SIDEBAR - es mostra quan la barra lateral s'amplia;
 • BRAND_LOGO_SIDEBAR_COMPACT: es mostra quan la barra lateral és plegada.

Per anul·lar:

'BRAND_LOGO_SIDEBAR' => '{Ruta a una imatge al disc o URL}',
    'BRAND_LOGO_SIDEBAR_COMPACT' => '{Ruta a una imatge al disc o URL}',

Es pot emprar qualsevol format d'imatge compatible amb els navegadors moderns: JPG, PNG, SVG, BMP, WebP i GIF.

Els logotips personalitzats no seran escalats, redimensionats ni modificats de cap altra manera, i es mostraran en la seva mida i proporcions originals, excepte el BRAND_LOGO_SIDEBAR_COMPACT que es retallarà (amplada: 24 píxels; alçada: el mateix que BRAND_LOGO_SIDEBAR) per adaptar-se a la barra lateral replegada. Com a referència, s'empren les dimensions següents per als logotips de Zabbix:

 • "BRAND_LOGO": 114 x 30px
 • BRAND_LOGO_SIDEBAR: 91x24px
 • BRAND_LOGO_SIDEBAR_COMPACT: 24x24px

Per establir un avís de drets d'autor personalitzat, afegiu BRAND_FOOTER' a la matriu de la primera llista. Tingueu en compte que aquí no s'admet HTML. Si establiuBRAND_FOOTER` a una cadena buida, s'amagarà completament l'avís de drets d'autor (però el peu de pàgina es mantindrà al seu lloc).

'BRAND_FOOTER' => '{text}',
Ubicació personalitzada de l'ajuda

Per canviar l'enllaç per defecte de l'Ajuda amb un enllaç personalitzat, afegiu BRAND_HELP_URL a la taula de la primera llista.

'BRAND_HELP_URL' => '{URL}'
Exemple d'arxiu
<?php
    
    return [
      'BRAND_LOGO' => './my_images/custom_logo.png',
      'BRAND_LOGO_SIDEBAR' => './my_images/custom_logo_sidebar.png',
      'BRAND_LOGO_SIDEBAR_COMPACT' => './my_images/custom_logo_sidebar_compact.png',
      'BRAND_FOOTER' => '© Zabbix',
      'BRAND_HELP_URL' => 'https://www.exemple.com/ajuda/'
    ];