9 Gràfic (clàssic)

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Gràfic (clàssic) als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels `camps' del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Gràfic (clàssic), consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents s'admeten al giny Gràfic (clàssic).

Paràmetre tipus nom valor
Interval d'actualització 0 rf_rate 0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.
Font 0 tipus_font 0 - (per defecte) Gràfic;
1 - Gràfic simple.
Gràfic 6 graphid Gràfic ID.

Comportament del paràmetre:< br>- obligatori si Font s'ha establert a "Gràfic"
Element 4 itemid Element ID.

Comportament del paràmetre:< br>- obligatori si Font s'estableix en "Gràfic simple"
Mostra la llegenda 0 mostra la llegenda 0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Activat.
Activa la selecció d'equip 0 dynamic 0 - (per defecte) Inhabilitat;
1 - Activat.

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Gràfic (clàssic). Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configura un giny de Gràfic (clàssic)

Configura un giny de Gràfic (clàssic) que ensenya un gràfic simple de l'element "42269".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "El meu tauler",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "gràfic",
                "name": "Gràfic (clàssic)",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "source_type",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 4,
                    "name": "itemid",
                    "value": 42269
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també