hostinterface.massadd

Descripció

object hostinterface.massadd(object parameters)

Aquest mètode permet afegir simultàniament interfícies d'equips a diversos equips.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen les interfícies de l'equip per crear als equips donats.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
interfaces object/array Interfícies d'equip per crear als equips donats.

Comportament de la propietat:
- obligatori
hosts object/array Equips a actualitzar.

Els equips han de tindre la propietat hostid establerta.

Comportament de la propietat:
- obligatori

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les interfícies d'equips creades sota la propietat interfaceids.

Exemples

Crear interfície

Crear una interfície a dos equips.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostinterface.massadd",
      "params": {
        "hosts": [
          {
            "hostid": "30050"
          },
          {
            "hostid": "30052"
          }
        ],
        "interfaces": {
          "dns": "",
          "ip": "127.0.0.1",
          "main": 0,
          "port": "10050",
          "type": 1,
          "useip": 1
        }
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "interfaceids": [
          "30069",
          "30070"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHostInterface::massAdd() in ui/include/classes/api/services/CHostInterface.php.