service.create

Descripció

object service.create(object/array services)

Aquest mètode permet crear serveis nous.

Aquest mètode és disponible per a qualsevol mena d'usuaris. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

Serveis (objecte/matriu) per crear.

A més de les propietats del servei estàndard, el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
children array Els serveis secundaris s'han d'enllaçar al servei.

Els fills han de tenir la propietat serviceid definida.
parents array Els serveis parentals s'han d'enllaçar al servei.

Els pares han de tenir definida la propietat serviceid.
tags matriu Servei etiquetes que cal crear per al servei.
problem_tags array Problem tags que s'ha de crear per al servei.
status_rules array Regles d'estat que s'ha de crear per al servei.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels serveis creats segons la propietat serviceids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels serveis donats.

Exemples

Crear un servei

Crea un servei que passarà a l'estat de problema si, com a mínim, un procés fill té un problema.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "service.create",
      "params": {
        "name": "Server 1",
        "algorithm": 1,
        "sortorder": 1
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "serviceids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CService::create() in ui/include/classes/api/services/CService.php.