> Objecte grup d'usuaris

Els següents objectes són relacionats amb l'API usergroup.

Grup d'usuaris

L'obecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
usrgrpid string ID del grup d'usuaris.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per operacions d'actualització
name string Nom del grup d'usuaris.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
debug_mode integer Indica si el mode de depuració és activat o desactivat.

Valors possibles:
0 - (per defecte) desactivat;
1 - activat.
gui_access integer Mètode d'autenticació de la GUI per a usuaris del grup.

Valors possibles:
0 - (per defecte) mètode d'autenticació predeterminat del sistema;
1 - autenticació interna;
2 - Empreu l'autenticació LDAP; 3 - accés desactivat.
users_status integer Indica si el grup d'usuaris és actiu o no .

Valors possibles:
0 - (per defecte) actiu;
1 - desactivat.

|userdirectoryid|string|Directori d'usuari emprat per l'autenticació.

Comportament de la propietat:
- admès si gui_access és "emprar el mètode d'autenticació per defecte del sistema" o "emprar autenticació LDAP"|

Permisos

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
id cadena ID del grup d'equips on afegir-hi els permisos.

Comportament de la propietat:
- obligatori
permission enter Nivell d'accés al grup d'equips.

Valors possibles :
0 - accés rebutjat;
2 - accés de només lectura ;
3 - accés de lectura i escriptura.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació

Permisos basats en etiquetes

L'objecte té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
groupid cadena ID del grup d'equips on afegir-hi els permisos.

Comportament de la propietat:
- obligatori
tag cadena Nom de l'etiqueta.
value cadena Valor de l'etiqueta.