10 Plugin de PostgreSQL

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres admesos a l'arxiu de configuració del plugin de PostgreSQL (postgresql.conf) per a l'agent 2 de Zabbix.

El plugin de PostgreSQL es pot carregar, és disponible i detallat al repositori del plugin de PostgreSQL

Els binaris de plugins precompilats per a Windows són disponibles des de Zabbix 6.4.4 i són compatibles amb les versions anteriors a la 6.4.

Veieu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els processos per defecte, no pas els valors dels arxius de configuració descarregats;
  • Zabbix admet arxius de configuració codificats només en UTF-8, sense BOM;
  • Els comentaris que comencen amb "#" només s'admeten al principi de les línies.

Opcions

Paràmetre Descripció
-V --version Mostra la versió del plugin i informació de la llicència.
-h --help Mostra la informació d'ajuda (abreujatura).

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Rang Predeterminat Descripció
Plugins.PostgreSQL.Default.CacheMode no prepare Mode cau per la connexió de PostgreSQL.
Valors admesos:
preparar (per defecte) - crearà enunciats preparats al servidor PostgreSQL;
descriure - emprarà l'enunciat anònim preparat per descriure l'enunciat sense crear un enunciat al servidor.
Veieu que "descriure" és útil principalment quan l'entorn no permet enunciats preparats com executant una connexió agrupada com ara PgBouncer.
Admès des de la versió 6.4.10.
Plugins.PostgreSQL.CallTimeout no 1-30 temps d'espera global Temps d'espera màxim (en segons) per completar una petició.
Plugins.PostgreSQL.CustomQueriesPath no disabled Camí complet del directori que conté fitxers .sql amb consultes personalitzades.
Plugins.PostgreSQL.Default.Database no Base de dades per defecte per connectar-se a PostgreSQL; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.
Admès des de la versió 6.4.3.
Plugins.PostgreSQL.Default.Password no Mot de pas per defecte per connectar-se a PostgreSQL; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.
Admès des de la versió 6.4.3.
Plugins.PostgreSQL.Default.TLSCAFile no
sí, si Plugins.PostgreSQL.Default.TLSConnect és configurat a verify_ca o verify_full
Camí d'accés complet d'un fitxer que conté el certificat de CA(s) de nivell superior per a la verificació del certificat d'iguals per a comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades monitorades; s'empra si no s'especifica cap valor en una sessió anomenada.
Admès des de la versió 6.4.3.
Plugins.PostgreSQL.Default.TLSCertFile no
sí, si Plugins.PostgreSQL.Default.TLSConnect s'estableix a verify_ca o verify_full
Camí complet d'un fitxer que conté el certificat PostgreSQL o la cadena de certificats per a comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades monitorades; s'empra si no s'especifica cap valor en una sessió anomenada.
Admès des de la versió 6.4.3.
Plugins.PostgreSQL.Default.TLSConnect no Tipus de xifrat per a les comunicacions entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades monitorades; s'empra si no s'especifica cap valor en una sessió amb nom.
Valors admesos:
obligatori - connecteu-vos mitjançant TLS com a mode de transport sense comprovacions d'identitat;
verify_ca - connecteu-vos mitjançant TLS i verifiqueu el certificat;
verify_full - connecteu-vos mitjançant TLS, verifiqueu el certificat i verifiqueu que la identitat de la base de dades (CN) especificada per DBHost coincideix amb el seu certificat.
El tipus de xifrat no definit significa connexió sense xifrar.
Admès des de la versió 6.4.3.
Plugins.PostgreSQL.Default.TLSKeyFile no
(sí, si Plugins.PostgreSQL.Default.TLSConnect s'estableix en un dels següents: verify_ca, verify_full)
Camí complet d'un fitxer que conté la clau privada de PostgreSQL per a les comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades monitorades; s'empra si no s'especifica cap valor en una sessió anomenada.
Admès des de la versió 6.4.3.
Plugins.PostgreSQL.Default.Uri no URI per defecte per connectar-se a PostgreSQL; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.

No han d'incloure credencials incrustades (s'ignoraran).
Ha de coincidir amb el format URI.
Esquemes admesos: tcp, unix.
Exemples: tcp://127.0.0.1:5432
tcp://localhost
unix:/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432
Admès des de la versió 6.4.3.
Plugins.PostgreSQL.Default.User no Nom d'usuari per defecte per connectar-se a PostgreSQL; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.
Admès des de la versió 6.4.3.
Plugins.PostgreSQL.KeepAlive no 60-900 300 Temps màxim d'espera (en segons) abans que es tanquin les connexions de connectors no emprats.
Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.CacheMode no prepare Mode cau per la connexió de PostgreSQL.
<SessionName> - defineix el nom de la sessió per emprar-lo a les claus d'element.
Valors admesos:
preparar (per defecte) - crearà enunciats preparats al servidor PostgreSQL;
descriure - emprarà l'enunciat anònim preparat per descriure l'enunciat sense crear un enunciat al servidor.
Veieu que "descriure" és útil principalment quan l'entorn no permet enunciats preparats com executant una connexió agrupada com ara PgBouncer.
Admès des de la versió 6.4.10
Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.Database no Base de dades per a la connexió de la sessió.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'elements.
Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.Password no Ha de coincidir amb el format del mot de pas. Mot de pas per a la connexió de sessió.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'elements.
Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.TLSCAFile no
sí, si Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.TLSConnect s'ha establert a verify_ca o verify_full
Camí d'accés complet d'un fitxer que conté la verificació del certificat d'iguals del certificat de CA(s) de nivell superior.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'elements.
Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.TLSCertFile no
(sí, si Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.TLSConnect s'estableix a verify_ca o verify_full)
Camí complet d'un fitxer que conté el certificat PostgreSQL o la cadena de certificats.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'elements.
Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.TLSConnect no Tipus de xifrat per a la connexió PostgreSQL.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'element.

Valors admesos:
obligatori - connecteu-vos mitjançant TLS com a transport mode sense comprovacions d'identitat;
verify_ca - connecteu mitjançant TLS i verificar el certificat;
verify_full - connecteu mitjançant TLS, verificar el certificat i verificar que la identitat de la base de dades (CN) especificada per DBHost coincideix amb el seu certificat.
El tipus de xifrat no definit significa connexió sense xifrar.
Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.TLSKeyFile no
sí, si Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.TLSConnect s'estableix a verify_ca o verify_full
Camí d'accés complet d'un fitxer que conté la clau privada de PostgreSQL.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la en claus d'elements.
Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.Uri no Cadena de connexió d'una sessió amb nom.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'element.

No hauria d'incloure credencials incrustades (s'ignoraran).
Ha de coincidir amb el format URI.
Esquemes admesos: tcp, unix.
Exemples: tcp://127.0.0.1:5432
tcp://localhost
unix:/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432
Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.Usuari no Nom d'usuari de la sessió.
<Nom de la sessió> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'elements.
Plugins.PostgreSQL.System.Path Camí a l'executable del connector extern.
Plugins.PostgreSQL.Timeout no 1-30 temps d'espera global Temps d'espera d'execució de la petició (quant de temps s'ha d'esperar que es completi una petició abans d'apagar-la).

Veieu també: