2 Debian/Ubuntu

Vista general

Aquesta secció proporciona les passes necessàries per a una actualització amb èxit de Zabbix 6.2.x a Zabbix 6.4.x emprant els paquets oficials de Zabbix per a Debian/Ubuntu.

Abans de l'actualització, assegureu-vos de llegir les notes d'actualització pertinents!

També podeu comprovar els requisits per a 6.4.

Pot ser útil executar dues sessions SSH paral·leles durant l'actualització, executant les passes d'actualització en una i monitorant els registres del servidor/proxy en una altra. Per exemple, executeu tail -f zabbix_server.log o tail -f zabbix_proxy.log a la segona sessió SSH mostrant-vos les darreres entrades del fitxer de registre i possibles errors en temps real. Això pot ser crític per a les instàncies de producció.

Procés d'actualització

1 Aturar els processos Zabbix

Atureu el servidor Zabbix per assegurar-vos que no s'insereixin dades noves a la base de dades.

 # service zabbix-server stop

Si actualitzeu el proxy Zabbix, atureu-lo també.

# service zabbix-proxy stop
2 Feu una còpia de seguretat de la base de dades Zabbix existent

Aquesta és una passa molt important. Assegureu-vos que teniu una còpia de seguretat de la vostra base de dades. Això ajudarà si el procediment d'actualització falla (manca d'espai al disc, apagat, problemes inesperats).

3 Feu una còpia de seguretat de fitxers de configuració, fitxers PHP i binaris Zabbix

Feu una còpia de seguretat dels fitxers binaris Zabbix, fitxers de configuració i directori de fitxers PHP.

Fitxers de configuració:

# mkdir /opt/zabbix-backup/
    # cp /etc/zabbix/zabbix_server.conf /opt/zabbix-backup/
    # cp /etc/apache2/conf-enabled/zabbix.conf /opt/zabbix-backup/

Arxius PHP i binaris Zabbix :

# cp -R /usr/share/zabbix/ /opt/zabbix-backup/
    # cp -R /usr/share/zabbix-* /opt/zabbix-backup/
4 Actualitzeu el paquet de configuració del repositori

Per continuar amb l'actualització, cal desinstal·lar el vostre paquet de repositori actual.

 # rm -Rf /etc/apt/sources.list.d/zabbix.list

Tot seguit, instal·leu el nou paquet de configuració del repositori.

A Debian 12, executeu:

# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+debian12_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_6.4-1+debian12_all.deb

A Debian 11, executeu:

# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+debian11_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_6.4-1+debian11_all.deb

A Debian 10, executeu:

# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+debian10_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_6.4-1+debian10_all.deb

A Debian 9, executeu:

# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+debian9_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_6.4-1+debian9_all.deb

A Ubuntu 22.04, executeu:

# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb

A Ubuntu 20.04, executeu:

# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu20.04_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu20.04_all.deb

A Ubuntu 18.04, executeu:

# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu18.04_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu18.04_all.deb

A Ubuntu 16.04, executeu:

# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu16.04_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu16.04_all.deb

A Ubuntu 14.04, executeu:

# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu14.04_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu14.04_all.deb

Actualitzeu la informació del repositori.

# apt-get update
5 Actualització dels components de Zabbix

Per actualitzar els components de Zabbix, podeu executar:

 # apt-get install --only-upgrade zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent

Si empreu PostgreSQL, substituïu mysql per pgsql a l'ordre. Si sou actualitzant el proxy, substituïu server per proxy a l'ordre. Si sou actualitzant l'agent 2, substituïu zabbix-agent per zabbix-agent2 a l'ordre.

Actualitzar el Zabbix agent 2 amb la comanda apt install zabbix-agent2 pot donar error. Per obtindre més informació, veieu els Errors coneguts.

Tot seguit, actualitzeu la interfície web amb Apache, executant:

 # apt-get install zabbix-apache-conf

Les distribucions anteriors a Debian 10 (buster) / Ubuntu 18.04 (bionic) / Raspbian 10 (buster) no tenen PHP7.2 o més nou, que és un requisit per la interfície de Zabbix 5.0 Veieu informació sobre com instal·lar la interfície de Zabbix a distribucions antigues.

6 Reviseu els paràmetres de configuració dels components

Assegureu-vos de revisar les Notes d'actualització per comprovar si cal fer canvis en els paràmetres de configuració.

Per obtindre nous paràmetres opcionals, consulteu la pàgina Novetats.

7 Inici dels processos de Zabbix

Inicieu els components actualitzats de Zabbix.

# service zabbix-server start
    # service zabbix-proxy start
    # service zabbix-agent start
    # service zabbix-agent2 start
8 Esborrar galetes i memòria cau del navegador web

Després de l'actualització, és possible que hagueu d'esborrar les galetes del navegador web i la memòria cau del navegador web perquè la interfície web de Zabbix funcioni correctament.

Actualització entre versions menors

És possible actualitzar versions menors de 6.4.x(per exemple, de 6.4.1 a 6.4.3). És senzill.

Per actualitzar la versió menor de Zabbix, executeu:

 $ sudo apt install --only-upgrade 'zabbix.*'

Per actualitzar la versió menor del servidor Zabbix, executeu:

 $ sudo apt install --only-upgrade 'zabbix-server.*'

Per actualitzar la versió menor de l'agent Zabbix, executeu:

 $ sudo apt install --only-upgrade 'zabbix-agent.*'

o, per a l'agent de Zabbix 2:

 $ sudo apt install --only-upgrade 'zabbix-agent2.*'