10. Monitoratge de màquines virtuals

Vista general

Zabbix pot emprar regles de descoberta de baix nivell per trobar automàticament hipervisors i màquines virtuals de VMware i crear equips per monitorar-los, basant-se en prototips d'equips predefinits.

Zabbix ofereix diverses plantilles ja fetes per monitorar VMware vCenter o hipervisor ESX.

La versió mínima necessària de VMware vCenter o vSphere és la 5.1.

Detalls

el monitoratge de la màquina virtual es fa en dues passes:

 1. vmware collector de Zabbix recullen les dades de les màquines virtuals - aquests processos obtenen la informació necessària dels serveis web de VMware mitjançant el protocol SOAP, la processen prèviament i l'emmagatzemen a la memòria compartida del servidor Zabbix.

 2. Els enquestadors recuperen aquesta informació mitjançant les claus de monitoratge d'elements VMware de comprovacions simples de Zabbix.

Zabbix divideix les dades recollides en dades de configuració de VMware i dades de comptadors de rendiment de VMware. Tots dos tipus es recullen de manera independent pels col·lectors de vmware.

Les següents estadístiques són disponibles en base a la informació del comptador de rendiment de VMWare:

 • Datastore
 • Disk device
 • CPU
 • Power
 • Network interface
 • Custom performance counter items

Veieu elements clau de monitoratge de VMware per obtindre el llistat complet d'elements que poden obtindre informació dels comptadors de rendiment de VMware.

Configuració

Perquè funcioni el monitoratge de VM, Zabbix ha d'ésser compilat amb les opcions de compilació --with-libxml2 i --with-libcurl. Els paquets de Zabbix són compilats amb aquestes opcions activades.

Les opcions de fitxer de configuració següents es poden emprar per optimitzar el monitoratge de la màquina virtual:

Es recomana no activar més col·lectors que el nombre de serveis VMware monitorats; d'altra manera, la consulta de les estadístiques de recompte de rendiment de VMWare es podria endarrerir per la consulta de configuració de VMware (que triga en entorns grans).

Generalment, el valor StartVmwareCollectors no hauria de estar per sota de 2 ni excedir el doble del nombre de serveis monitorats: Quantitat de serveis < StartVMwareCollectors < (Quantitat de serveis * 2). Per exemple, si teniu un servei VMware per monitorar, establiu StartVMwareCollectors a 2; si teniu tres serveis per monitorar, establiu-lo a5.

Tingueu en compte que aquest valor també depèn de la mida del vostre entorn VMware i dels paràmetres de configuració
VMwareFrequencyiVMwarePerfFrequency`.

Per admetre les mètriques de capacitat del magatzem de dades, Zabbix requereix que el paràmetre de configuració de VMware vpxd.stats.maxQueryMetrics* sigui com a mínim 64. Veieu també l'article de la Base de dades de coneixements de VMware.

Descoberta

Zabbix pot emprar una regla de descoberta de baix nivell (per exemple, vmware.hv.discovery[{$VMWARE.URL}]) per trobar automàticament hipervisors i màquines virtuals de VMware. A més, Zabbix pot emprar prototipus d'equips per generar automàticament equips reals per les entitats descobertes. Per tindre més informació, veieu Prototipus d'equips.

Plantilles predeterminades

El conjunt de dades predeterminat de Zabbix ofereix diverses plantilles llestes per emprar per monitorar VMware vCenter o directament l'hipervisor ESX. Aquestes plantilles contenen regles LLD preconfigurades, així com una sèrie de comprovacions integrades per monitorar les instal·lacions virtuals.

Plantilles per al monitoratge de l'hipervisor VMware vCenter i ESX:

 • VMware - empra dades UUID per a les macros corresponents;
 • VMware FQDN - empra dades de FQDN per a les macros corresponents.

Perquè la plantilla VMware FQDN funcioni correctament, cada màquina virtual monitorada ha de tindre un nom de sistema operatiu únic que compleixi amb les regles de FQDN i VMware Tools s'ha d'instal·lar a cada màquina. Si es compleixen aquestes condicions, es recomana emprar la plantilla VMware FQDN. La creació de la plantilla VMware FQDN és possible després d'introduir la possibilitat de crear equips amb interfícies personalitzades a Zabbix 5.2.

Una plantilla clàssica VMware encara és disponible i es pot emprar si no es poden complir els requisits de FQDN. Tingueu en compte que la plantilla VMware té un problema conegut. Els equips per a les màquines virtuals descobertes es crearan amb els noms desats al vCenter (per exemple, "VM1", "VM2", etc.). Si l'agent Zabbix actiu s'instal·la en aquests equips més tard amb l'autoregistre activat, el procés d'autoregistre llegirà els noms d'equips tal com s'han registrat en iniciar-se (per exemple, "vm1.exemple.cat", "vm2.exemple.cat", etc.) i crearà nous equips ja que no s'han trobat noms coincidents. Com a resultat, hi haurà dos equips duplicats per a cada màquina amb noms diferents.

Plantilles emprades per discovery (normalment, aquestes plantilles no s'han d'enllaçar manualment a un equip):

 • Hipervisor VMware
 • VMware Guest
Configuració de l'equip

Per emprar VMware Simple Checks, l'equip ha d'haver definit les macros d'usuari següents:

 • {$VMWARE.URL} - URL de l'SDK del servei VMware (vCenter o hipervisor ESX) (https://servername/sdk)
 • {$VMWARE.USERNAME} - Nom d'usuari del servei VMware
 • {$VMWARE.PASSWORD} - Mot de pas d'usuari del servei VMware {$VMWARE.USERNAME}
Exemples de configuració

Per obtindre un exemple bàsic de com configurar Zabbix per monitorar VMware mitjançant la plantilla VMware FQDN, consulteu Monitoratge VMware amb Zabbix.

Per obtindre un exemple més detallat de com crear un equip, una regla de descoberta de baix nivell i un prototip d'equip per monitorar VMware, consulteu Setup example.

Registre detallat

Les dades recollides pel col·lector de VMware es poden registrar per a una depuració detallada mitjançant el nivell de depuració 5. Aquest nivell es pot establir als fitxers de configuració del servidor i proxy o emprant una opció de control en temps d'execució (-R log_level_increase="vmware collector,N", on "N" és un nombre de procés).

Per exemple, si tenim el nivell de depuració establert a 4, podem incrementar-lo a nivell 5 per tots els processos vmware collector executant:

 zabbix_server -R log_level_increase="vmware collector"

Per pujar el nivell de depuració de 4 a 5 al segon procés vmware collector, executeu la comanda següent:

 zabbix_server -R log_level_increase="vmware collector,2"

Si no cal el registre de dades ampliat del col·lector de VMware, es recomana baixar el nivell de depuració al per defecte (3) executant la comanda -R log_level_decrease.

Solució de problemes

 • En cas que les mètriques no estiguin disponibles, assegureu-vos que no siguin disponibles o desactivades de manera predeterminada a les versions recents de VMware vSphere o que s'imposen alguns límits a les consultes de bases de dades de mètriques de rendiment. Consulteu ZBX-12094 per obtindre més informació.
 • Si config.vpxd.stats.maxQueryMetrics no és vàlid o supera el nombre màxim de caràcters permesos, afegiu una configuració config.vpxd.stats.maxQueryMetrics a la configuració de vCenter Server. El valor d'aquest paràmetre ha de ser idèntic al valor de maxQuerysize al web.xml de VMware. Consulteu l'article de la base de coneixement de VMware per obtindre més informació.