11 Plugin de Redis

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres suportats dins l'arxiu de configuració del plugin Redis Zabbix agent 2 (redis.conf). Mireu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valor dels processos per defecte, no pas els valors dels arxius de configuració lliurats;
  • Zabbix admet els arxius de configuració només codificats en UTF-8 sense BOM;
  • Els comentaris, començats amb "#", només s'admeten a principi de línia.

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Interval Predeterminat Descripció
Complements.Redis.Default.Password no Mot de pas per defecte per connectar-se a Redis; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.
Admès des de la versió 6.4.3
Plugins.Redis.Default.Uri no tcp://localhost:6379 URI per defecte per connectar-se a Redis; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.

No s'han d'incloure credencials incrustades (s'ignoraran).
Ha de coincidir amb el format URI.
Esquemes admesos: tcp, unix; es pot ometre un esquema (des de la versió 5.2.3).
Es pot ometre un port (per defecte=6379).
Exemples: tcp://localhost:6379
localhost
unix:/var/run/redis.sock
Admès des de la versió 6.4.3
Plugins.Redis.KeepAlive no 60-900 300 Temps d'espera màxim (en segons) abans de tancar les connexions de connectors no emprades.
Plugins.Redis.Sessions.<SessionName>.Password no Mot de pas de la sessió anomenada.
<SessionName> - nom d'una sessió que s'emprarà a l'element keys.
Plugins.Redis.Sessions.<SessionName>.Uri no tcp://localhost:6379 Cadena de connexió de sessió anomenada.
<SessionName> - nom d'una sessió per emprar-la en claus d'element .

No s'han d'incloure credencials incrustades (s'ignoraran).
Ha de coincidir amb el format URI.
Esquemes admesos: tcp, unix; es pot ometre un esquema (des de la versió 5.2.3).
Es pot ometre un port (per defecte=6379).
Exemples: tcp://localhost:6379
localhost< br> unix:/var/run/redis.sock
Plugins.Redis.Sessions.<SessionName>.User no Nom d'usuari de la sessió.
<SessionName> - nom d'una sessió que s'emprarà a l'element.
Plugins.Redis.Timeout no 1-30 temps d'espera global Temps d'espera d'execució de consultes (quant de temps s'ha d'esperar que acabi una consulta abans d'aturar-la).

Veieu també: