> Objecte plantilla

Els següents objectes tenen relació directa amb l'API template.

model

L'objecte té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
templateid string ID de plantilla.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions d'actualització
host string Nom tècnic de la plantilla.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
description text Descripció del model.
name string Nom visible de la plantilla.

Per defecte: valor de la propietat host.
uuid string Identificador únic universal, emprat per enllaçar models importats amb els existents. Es genera automàticament, si no es proporciona.
vendor_name cadena Nom del venedor de la plantilla.

Per a les operacions de creació, tant vendor_name com vendor_version s'han d'establir o deixar buits. Per a les operacions d'actualització, vendor_version es pot deixar buit si té un valor a la base de dades.
vendor_version string Versió del venedor de la plantilla.

Per a les operacions de creació, tant vendor_name com vendor_version s'han d'establir o deixar buits. Per a les operacions d'actualització, vendor_name es pot deixar buit si té un valor a la base de dades.

Etiqueta de plantilla

L'objecte d'etiqueta de plantilla té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
tag string Nom de l'etiqueta de plantilla.

Comportament de la propietat:
- obligatori
value string Valor de l'etiqueta de plantilla.