12 Gestió dels errors de base de dades

Si Zabbix troba que la base de dades principals no és pas accessible, enviarà un missatge de notificació i seguirà provant de connectar a la base de dades. Per alguns motors de base de dades, els codis d'error específics són reconeguts.

MySQL

  • CR_CONN_HOST_ERROR
  • CR_SERVER_GONE_ERROR
  • CR_CONNECTION_ERROR
  • CR_SERVER_LOST
  • CR_UNKNOWN_HOST
  • ER_SERVER_SHUTDOWN
  • ER_ACCESS_DENIED_ERROR
  • ER_ILLEGAL_GRANT_FOR_TABLE
  • ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR
  • ER_UNKNOWN_ERROR