Table of Contents

Ginys

Els ginys són mòduls d'interfície de Zabbix emprats per als taulers de control. Tret que s'indiqui el contrari, totes les directrius del mòdul també s'apliquen als ginys.

Tanmateix, un giny és notablement diferent d'un mòdul. Per crear un giny: