Table of Contents

Autenticació

Aquesta classe s'ha disssenyat per a treballar amb paràmetres d'autenticació.

Objectes de referència:

Mètodes disponibles: