Centre de desenvolupament

Aquesta secció té tota la informació necessària per començar a desenvolupar extensions personalitzades de Zabbix de manera senzilla:

Avís de drets d'autor

La documentació de Zabbix NO es distribueix sota una llicència GPL. L'ús de la documentació de Zabbix és subjecta als termes següents:

Podeu crear una còpia impresa d'aquesta documentació únicament per al vostre ús personal. Es permet la conversió a altres formats sempre que el contingut real no s'altera ni s'edita de cap manera. No publicareu ni distribuireu aquesta documentació de cap forma ni en cap suport, excepte si distribuïu la documentació d'una manera similar a com la difon Zabbix (és a dir, electrònicament per descarregar-la des d'un lloc web de Zabbix) o en un USB o suport similar, sempre que la documentació es difongui juntament amb el programari en el mateix suport. Qualsevol altre ús, com ara qualsevol difusió de còpies impreses o ús d'aquesta documentació, total o parcialment, en una altra publicació, requereix el consentiment previ per escrit d'un representant autoritzat de Zabbix. Zabbix es reserva tots els drets sobre aquesta documentació no concedits expressament anteriorment.