2 Registre d'auditoria

Vista general

Aquesta secció us permet configurar el registre d'auditoria.

Els paràmetres següents són disponibles:

Paràmetre Descripció
Activar el registre d'auditoria Activar/desactivar el registre d'auditoria. Marcat per defecte.
Activar la neteja interna Activar/desactivar la neteja interna per a l'auditoria. Marcat per defecte.
Període d'emmagatzematge de dades Nombre de dies que s'han de conservar els registres d'auditoria abans d'esborrar-se per la neteja interna. Cal si la neteja interna és activada. Per defecte: 365 dies.