12 Elements trapper

Vista general

Els elements Trapper accepten les dades entrants enlloc de demanar-les.

És útil per totes les dades que volem "entafonar" a Zabbix.

Per emprar un element Trapper, haurem de:

  • tindre un element Trapper configurat a Zabbix
  • enviar le dades cap al Zabbix

Configuració

Configuració de l'element

Per configurar un element trapper:

  • Aneu a: Recull de dadesEquips
  • Feu clic a Elements al rang de l'equip
  • CliqueuCrear un element
  • Poseu els paràmetres de l'element al formulari

Tots els camps obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Els camps que necessiten informació específica per els elements Trapper són:

Tipus Trieu Zabbix trapper aquí.
Clau Poseu la clau que s'emprarà per reconèixer l'element quan s'enviïn les dades.
Tipus d'informació Trieu el tipus d'informació que correspon al format de dades que s'enviaran.
Equips autoritzats Llistat d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms d'equips.
Si s'especifica, les connexions entrants només s'acceptaran per els equips llistats aquí.
Si el suport IPv6 és actiu, '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' es tracten de la mateixa manera i '::/0' autoritzarà qualsevol adreça IPv4 o IPv6.
'0.0.0.0/0' es pot emprar per autoritzar qualsevol adreça IPv4.
Veieu que "les adreces IPv6 compatibles amb IPv4" (prefix 0000::/96) s'admeten però es desaconsellen per l'RFC4291.
Exemple: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,192.168.3.1-255, 192.168.1-10.1-255, ::1,2001:db8::/32,zabbix.domain
Els espais i les macros d'usuari sóno autoritzades al camp des de Zabbix 2.2.0.
Les macros d'equips: {HOST.HOST}, {HOST.NAME}, {HOST.IP}, {HOST.DNS}, {HOST.CONN} s'autoritzen dins del camp des de Zabbix 4.0.2.

És possible que hàgiu d'esperar fins a 60 segons després de desar l'element fins que el servidor prengui els canvis d'una actualització de la memòria cau de configuració, abans de poder enviar valors.

Enviament de les dades

En el cas més simple, podem emprar l'eina zabbix_sender per enviar un 'valor de prova':

zabbix_sender -z <server IP address> -p 10051 -s "Nou equip" -k trap -o "valor de prova"

Per enviar el valor, emprem les claus:

-z - per especificar l'adreça IP del servidor Zabbix

-p - per especificar el nombre de port del servidor Zabbix (10051 per defecte)

-s - per especificar l'equip (assegureu-vos d'emprar el nom d'equip 'tècnic' aquí, en lloc del nom 'visible')

-k - per especificar la clau de l'article que acabem de definir

-o - per especificar el valor real a enviar

El procés Zabbix Trapper no expandeix les macros emprades a la clau de l'element per provar de verificar la existència de la clau de l'element corresponent per l'equip destí.

Vista

Aquest és el resultat de Monitoratge → Darreres dades:

Veieu que si s'envia un únic valor numèric, el gràfic de dades afegirà una línia horitzontal a l'esquerra i a la dreta del punt temporal del valor.