12 Restablir el mot de pas

Vista general

Aquesta secció descriu les passess per restablir els mots de pas dels usuaris a Zabbix.

Passes

Accedeix com a administrator si has oblidat el teu mot de pas i no pots pas accedir a Zabbix.

L'usuari Super Administrator pot canviar el mot de pas de tots els usuaris amb el formulari de configuració.

Si un Super administrator ha oblidat el seu mot de pas i no pot entrar-hi, aquesta comanda SQL pot aplicar el mot de pas per defecte a l'usauri Super admin (canvieu 'Admin' amb el nom de Super admin corresponent):

UPDATE users SET passwd = '$2a$10$ZXIvHAEP2ZM.dLXTm6uPHOMVlARXX7cqjbhM6Fn0cANzkCQBWpMrS' WHERE username = 'Admin';

Després d'executar aquesta consulta, el mot de pas de l'usuari s'establirà a zabbix. Assegureu-vos de canviar el mot de pas per defecte el primer cop que accediu.