19 Què hi ha de nou al Zabbix 6.4.14

Bases de dades

Suport de MariaDB 11.3

La versió més nova admesa per MariaDB és la 11.3.X.

Plantilles

Nove plantilles

Hi ha disponible una nova plantilla:

  • Oracle Cloud per HTTP, una plantilla mestra que fa descoberta de diversos serveis i recursos d'Oracle Cloud Infrastructure ((OCI).

Podeu obtindre aquesta plantilla:

  • A Recull de dadesPlantilles, a les noves instal·lacions;
  • si sou actualitzant de versions anteriors, podeu descarregar les noves plantilles des del [repositori Git] de Zabbix (https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates?at=refs%2Fheads%2Frelease%2F6.0) o obtindre-les des del directori zabbix/templates de la darrera versió descarregada de Zabbix. Després, dins de Recull de dadesPlantilles podeu importar-les manualment cap al Zabbix.

Plantilles actualitzades

  • La plantilla FortiGate per SNMP s'ha complementat amb mètriques sobre VPN, alta disponibilitat (HA), punts de terminació sense fil (WTP), comprovacions d'estat SD-WAN i sensors HW.
  • La plantilla MySQL per ODBC s'ha complementat amb els elements "MySQL: Get database" i "MySQL: Get replication". Les regles LLD "Database discovery" i "Replication discovery" s'han canviat a tipus "Dependent item".
  • La plantilla Oracle per ODBC s'ha complementat amb els elements "Oracle: Get archive log", "Oracle: Get ASM disk groups", "Oracle: Get database", "Oracle: Get PDB", i "Oracle: Get tablespace". Les regles LLD "Archive log discovery", "ASM disk groups discovery", "Database discovery", "PDB discovery", i "Tablespace discovery" s'han canviat al tipus "Dependent item".
  • La plantilla de VMware Hypervisor continguda a les plantilles VMware i VMware FQDN s'han complementat amb la nova regla LLD "Descoberta de sensor".