5 Gràfics preferits

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Gràfics preferits als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Paràmetres

Els paràmetres següents s'admeten al giny de Gràfics preferits.

Paràmetre tipus nom valor
Interval de refresc 0 rf_rate 0 - Sense refresc;
10 - 10 segonds;
30 - 30 segonds;
60 - 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - (per defecte) 15 minuts.

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Gràfics preferits. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurar un giny de Gràfics preferits

Configura un giny de Gràfics preferits amb l'interval de refresc establert a 10 minuts.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "favgraphs",
                "name": "Favorite graphs",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 4,
                "height": 3,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "rf_rate",
                    "value": 600
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també