Table of Contents

2 Protocol de l'agent Zabbix

Llegiu la pàgina Verificacions de l'agent actiu i passiu per tindre més informació.