4 Històric i tendències

vista general

L'històric i les tendències són dues maneres d'emmagatzemar les dades recollides dins de Zabbix.

Mentre l'històric conserva cada valor recollit, les tendències conserven les mitjanes sota una base horària i, per tant, consumeixen menys recursos.

Conservar l'històric

Podeu definir durant quant de temps s'ha de conservar l'històric:

  • al formulari de propietats de l'element
  • quan s'actualitzen elements de forma massiva
  • quan es fa la configuració de les tasques de neteja

Totes les dades més antigues s'esborraran per la neteja.

El consell general és conservar l'històric durant el mínim de dies possibles i no sobrecarregar la basse de dades amb nombrosos valors històrics.

En lloc de conservar un històric llarg, podeu configurar dates més llargues a les tendències. Per exemple, podeu conservar l'històric de 14 dies i les tendències durant 5 anys.

Podeu tindre una bona ideia de l'espai que cal per les dades d'històric segons l'informe de les dades de tendències, veient la pàgina de dimensionament de la base de dades.

Conservant l'històric més curt, podeu veure les dades més antigues als gràfics, doncs els gràfics empren els valors de tendències per mostrar les dades més antigues.

Si l'històric es defineix a '0', l'element actualitzarà només elements dependents i inventari. Cap funció de trigger s'avaluarà, doncs l'avaluació del trigger es basa només en les dades d'històric.

Una altra manera de preservar l'històric ésemprar la funcionalitat exportar l'històric dels mòduls carregables.

Desar les tendències

Les tendències són un mecanisme de reducció de dades de l'històric integrat que emmagatzema valors horaris mínims, màxims, mitjans i totals per a tipus de dades numèriques.

Podeu definir durant quants dies es mantindran les tendències:

  • al formulari de les propietats de l'element
  • quan s'actualitzen elements a comptagotes
  • en configurar tasques de neteja

Les tendències normalment es poden mantindre molt més temps que l'històric. Totes les dades més antigues s'esborraran amb la neteja.

El servidor Zabbix acumula dades de tendències en temps d'execució a la memòria cau de tendències a mesura que arriben les dades. El servidor aboca les tendències de l'hora anterior de cada element a la base de dades (on la interfície les pot trobar) en aquestes situacions:

  • el servidor rep el primer valor de temps actual de l'element
  • Queden 5 minuts o menys de l'hora actual i encara no hi ha valor de temps actual per a l'element
  • el servidor s'atura

Per veure les tendències en un gràfic, hauríeu d'esperar almenys fins a l'inici de l'hora següent (si l'element s'actualitza amb freqüència) i com a màxim fins al final de l'hora següent (si l'element s'actualitza amb poca freqüència); és a dir, 2 hores com a màxim.

Quan el servidor esborra la memòria cau de tendències i ja hi ha tendències a la base de dades per a aquesta hora (per exemple, el servidor s'ha reiniciat fa mitja hora), el servidor hauria d'emprar declaracions d'actualització en lloc d'insercions simples. Per tant, en una instal·lació més gran, si es requereix un reinici, és desitjable aturar el servidor després d'una hora i començar al principi de l'hora següent per evitar la superposició de dades de tendència.

Les taules històriques no participen de cap manera en la generació de tendències.

Si les tendències s'estableixen a "0", el servidor Zabbix no calcula ni emmagatzema tendències en absolut.

Les tendències es calculen i s'emmagatzemen amb el mateix tipus de dades que els valors originals. Com a resultat, els càlculs de valors mitjans dels valors de tipus de dades sense signar s'arrodoneixen i com més petit sigui el rang de valors, menys precís serà el resultat. Per exemple, si l'element té els valors 0 i 1, el valor mitjà serà 0 i no 0,5.

Reiniciar el servidor també pot provocar que els càlculs del valor mitjà dels tipus de dades sense signar per a l'hora actual siguin inexactes.