hostinterface.replacehostinterfaces

Descripció

object hostinterface.replacehostinterfaces(object parameters)

Aquest mètode permet moure totes les interfícies de l'equip donat.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen l'ID de l'equip a actualitzar i les noves interfícies d'equip.

Paràmetre Tipus Descripció
interfícies object/array Interfícies d'equips per substituir les interfícies d'equip actuals.

Comportament de la propietat:
- obligatori
hostid cadena ID d'equip per actualitzar.

Comportament de la propietat:
- obligatori

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les interfícies d'equips creades sota la propietat interfaceids.

Exemples

Reemplaçar interfícies d'equips

Reemplaçar totes les interfícies d'un equip per una sola interfície d'agent.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostinterface.replacehostinterfaces",
      "params": {
        "hostid": "30052",
        "interfaces": {
          "dns": "",
          "ip": "127.0.0.1",
          "main": 1,
          "port": "10050",
          "type": 1,
          "useip": 1
        }
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "interfaceids": [
          "30081"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHostInterface::replaceHostInterfaces() in ui/include/classes/api/services/CHostInterface.php.