19 Comentaris d'actualització a la versió 6.4.9

Paràmetres del plugin MongoDB

Els paràmetres del connector MongoDB següents ja no són obligatoris si Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSConnect s'estableix a verify_ca o verify_full:

  • Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSCertFile
  • Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSKeyFile

Veieu també: paràmetre del plugin de MongoDB