host.massremove

Descripció

object host.massremove(object parameters)

Aquest mètode esborrar els objectes associats a diversos equips.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen els identificadors d'equips a actualitzar i objectes a esborrar.

Paràmetre Tipus Descripció
hostids string/array ID dels equips a actualitzar.

Comportament de la propietat:
- obligatori
groupids string/array Grups d'equips dels quals esborrar els equips donats.
interfícies objecte/array Interfícies de l'equip que s'han d'esborrar dels equips donats.

L'objecte de la interfície de l'equip ha de tindre les propietats ip, dns i port configurades.
macros string/array Macros d'usuari per esborrar dels equips donats.
templateids string/array Plantilles per desenllaçar dels equips donats.
templateids_clear string/array Plantilles per desenllaçar i esborrar els equips donats.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels equips actualitzats sota la propietat hostids.

Exemples

Desenllaçar plantilles

Desenllaçar una plantilla de dos equips i esborrar totes les entitats basades en aquesta plantilla.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "host.massremove",
      "params": {
        "hostids": ["69665", "69666"],
        "templateids_clear": "325"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostids": [
          "69665",
          "69666"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHost::massRemove() in ui/include/classes/api/services/CHost.php.