16 Què hi ha de nou al Zabbix 6.4.11

Plantilles

Noves plantilles

El conjunt de plantilles d'Azure per HTTP s'ha complementat amb la plantilla Azure Cost Management per HTTP.

Podeu obtindre aquesta plantilla:

  • A Recull de dadesPlantilles, a les noves instal·lacions;
  • si sou actualitzant de versions anteriors, podeu descarregar les noves plantilles des del [repositori Git] de Zabbix (https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates?at=refs%2Fheads%2Frelease%2F6.4) o obtindre-les des del directori templates de la darrera versió descarregada de Zabbix. Després, dins de Recull de dadesPlantilles podeu importar-les manualment cap al Zabbix.

Plantilles actualitzades

La plantilla MSSQL per ODBC, s'ha actualitzat per funcionar amb funcions d'AlwaysOn, com ara les instàncies de clúster de failover (FCI) i els grups de disponibilitat (AG). Ara és possible emprar la plantilla per monitorar un equip en clúster, equip autònom i equip per nom de clúster. Una macro com a nom d'instància ja no s'empra; quan es canvia el mestre, no cal canviar cap macro:

  • afegides regles de LLD de quòrum i per a la descoberta de membres de quòrum;
  • ha canviat el tipus de regles LLD, de "Monitoratge de base de dades" a "Element dependent";
  • els elements amb clau db.odbc.discovery s'han convertit a elements dependents de l'element db.odbc.get;
  • afegit un nou element - MSSQL DB '{#DBNAME}': model de recuperació, que retorna el model de recuperació de la base de dades sota la descoberta de la base de dades;
  • afegides noves macros, anomenades, {$MSSQL.BACKUP_FULL.USED}, {$MSSQL.BACKUP_DIFF.USED}, {$MSSQL.BACKUP_LOG.USED}; es poden emprar per desactivar els triggers d'edat de còpia de seguretat per a una determinada base de dades.

Interfície

Suport de PHP

La versió més nova admesa de PHP és la 8.3.

Capçalera HTTP X-Frame-Options

El paràmetre X-Frame-Options header s'ha canviat de nom a Use X-Frame-Options header, ara consta d'una casella de selecció i un camp d'entrada (que us permet desactivar la capçalera desmarcant una casella de selecció en lloc d'especificar "nul" al camp d'entrada) i admet valors addicionals.

Altres paràmetres de seguretat també segueixen ara la mateixa estructura. Per obtindre més informació, consulteu els paràmetres de seguretat a AdministracióGeneral.

Bases de dades

Suport de MySQL 821

La versió més nova suportada per MySQL és la 8.2.X.